Zmiana dyrektywy 2006/43/WE dotyczącej badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych fundusze unijneSprawozdawca: J. Creutzmann: Należy dokonać wzmocnienia niezależności audytorów, wzmocnienia inwestorów, właścicieli korzystających z funduszy unijnych. Komisja proponuje przymusową rotację audytorów. Należy pamiętać, ze audytor potrzebuje 2-3 lat do skontrolowania międzynarodowej korporacji. W takim przypadku rotacja doprowadziłaby do przeciwności w stosunku do tego co powinno być osiągnięte. Dobrym rozwiązaniem jest maksymalnie jednorazowe przedłużenie współpracy z audytorem i współpraca przez maksymalnie 14 lat.

Fundusze unijne - wsparcie dla przedsiębiorców

Fundusze unijne – wsparcie dla przedsiębiorców

Procedura wyboru powinna być nadzorowana przez radę nadzorczą. Udział kapitałowy może wynosić maksymalnie 95%. Jeżeli będzie to 100% wtedy audytorzy będą całkowicie zależni.

J-P. Audy: Ważna jest niezależność. Rynek audytowy musi działać jak najlepiej. Jakość pracy musi zostać zapewniona. Należy oddzielić usługi non-audyt. Potrzebna jest kontrola międzynarodowych firm audytywnych.

Komisja Europejska: Ważne jest wzmocnienie stabilności na rynku, co można osiągnąć wzmocnieniem roli audytu. Kluczowa jest niezależność audytorów. Ważna jest obowiązkowa rotacja audytorów. To kamień węgielny tej reformy. Komisja proponuje rozwiązanie kompromisowe. Propozycja to 7 lat, taki okres można wznowić jednokrotnie, czyli razem 14 lat.

Sprawozdawca: J. Creutzmann: Debata nt przymusowych audytów zapowiada się bardzo ciekawie. Błędy w księgowości trzeba rozwiązać, ale to bardzo delikatna sprawa i potrzebna jest duża ostrożność.