Wspólne wysłuchanie publiczne z Komisją Transportu i Turystyki (art. 51) w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”: formy finansowania, priorytety, efekty synergii między sektorami. Drugi panel dyskusji cz.I fundusze unijneEksperci Komisji: Ostatnio firmy ubezpieczeniowe nie oferują funduszy dla finansowania infrastruktury publicznej. Zmniejsza się także efekt dźwigni w sektorze bankowym. Infrastruktura to kręgosłup dla gospodarki europejskiej i niezbędna dla funkcjonowania wspólnego rynku. Potrzebna kwota to 1 bln €. EBI zajmuje się głównie finansowaniem infrastruktury. Uwzględniamy pojawienie się nowych rynków szczególnie rynku partnerstwa publiczno-prywatnego. Trzeba uwzględnić ryzyko realizacji projektów i zapewnić płynność na poszczególnych etapach projektu. EBI zwiększył zaangażowanie w finansowanie szczególnie w czasie kryzysu. Trzeba utrzymać ciągłość realizacji projektu szczególnie w trudniejszych etapach projektu. Model partnerstwa publiczno-prywatnego jest stosowany w wielu krajach. Instrument ten ma odegrać kluczowa rolę w etapie programowania na lata 2014 – 2020. EBI zapewnia także wsparcie techniczne dla władz inwestujących w infrastrukturę. Obligacje projektowe mają zapewnić pożyczki na wyższym poziomie ryzyka. Chodzi o lepszy dostęp do finansowania projektów infrastrukturalnych. Niezmiernie ważne jest wsparcie techniczne udzielane przez EBI. 230 mln € pozwoli bankowi na zapewnienie finansowania na poziomie 730 mln €, czyli efekt dźwigni będzie trzy-krotny. Taki efekt mnożnikowy pozwoli na zaangażowanie inwestorów prywatnych. Finansowanie typu „Equity” także odgrywa istotną rolę. UE powinna inwestować we wzrost. Inwestowanie w ramach „Connecting Europe” jest jednym z bezpośrednich sposobów inwestowania w zrównoważony rozwój i przewagę konkurencyjną. Instrument ten wspiera także przemysł. Inwestycje powinny pochodzić od przemysłu, rynków kapitałowych i banków (głownie EBI) oraz źródeł krajowych. Wyzwanie instrumentu „Connecting Europe” polega na wykorzystaniu tych inwestycji i skupieniu ich.

Potrzebujemy trzech czynników:
- Europejskich ram projektowania i planowania
- Określenia lepszych projektów o wartości dodanej
- Lepsze wykorzystanie środków publicznych na finansowanie projektów

Trzeba wspólnie wdrażać europejskie sieci transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne. Potrzeba też lepszych projektów oraz konkretnych priorytetów, które pozwolą także na opracowanie brakujących części sieci. Należy szukać synergii pomiędzy projektami i sektorami. Istotne jest pamiętanie o lepszym przygotowaniu i synchronizacji projektów w poszczególnych państwach członkowskich. Bardzo ważne jest też lepsze finansowanie projektów. Mamy mechanizmy podziału ryzyka oraz mechanizmy typu „Equity”. CEF tworzy finansowanie ze źródeł europejskich. Trzeba ustalić gdzie wystarczało finansowanie państwowe, a gdzie było potrzebne finansowanie ze źródeł prywatnych. Mamy także finansowanie w ramach projektu Horyzont 2020. Jeśli te projekty zostaną dobrze przygotowane UE będzie miała znaczący wpływ na rozwój tych branż. Trzeba zainwestować w znaczący sposób w Agendę 2020 i zagwarantować przynajmniej 50% pokrycie sieci przesyłowych 100 Mb/s. 9,1 mld € to tylko część potrzeb.