Wspólne wysłuchanie publiczne z Komisją Transportu i Turystyki (art. 51) w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”: formy finansowania, priorytety, efekty synergii między sektorami. Drugi panel dyskusji cz.II fundusze unijne E. Lichtenberger: Do tej pory znacznie więcej finansowano transport drogowy i trzeba się zastanowić jak będzie wyglądało finansowanie transportu kolejowego. Oczekujemy na zmiany. Ważne są kryteria ekologiczne.

S. Wils: Istotne jest jaki udział ma mieć ubezpieczenie od ryzyka i czy EBI ma udzielać kredyty jeśli ryzyko nie jest konkretnie określone.

H. Weber: Trzeba zbadać czy dotychczasowe projekty są atrakcyjne dla inwestorów. Jak powinna wyglądać lista dobrych projektów? Należy się zastanowić takimi działaniami PE, które wspomogą udzielanie pożyczek przez EBI i zwiększyć zdolność EBI do udzielania pożyczek.

I. Bilbao Barandica: Program „Connecting Europe” spotyka się z nieufnością państw członkowskich. Trzeba przyjąć warunki ramowe i przygotować się razem z Komisją do realizacji programu tak, żeby przekonać państwa członkowskie. Powinny być to programy, krótkoterminowe. Należy rozpocząć rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

M. Cramer: Wiadomo jest, że duże projekty są atrakcyjne dla banków. Często realizowane są bardzo kosztowne projekty, które nie dają wielu miejsc pracy.

A. Cancian: Trzeba rozszerzyć finansowanie poza program CEF. Eksperci komisji: Banki finansują projekty oceniane pod względem ekonomicznym i zatwierdzone pod kontem ochrony środowiska, ale równocześnie takie, które spełniają priorytety krajowe i unijne. EBI może odegrać dużą rolę w finansowaniu, ale nie tylko. Inicjatywa obligacji projektowych ma być katalizatorem zwiększającym udział innych źródeł finansowania. Agencje ratingowe oceniają każdy projekt indywidualnie. Nie ma sensu inwestować w projekty, które są zagrożone szybkim zużyciem infrastruktury. PE może pomóc właściwie ukierunkować działania na cele priorytetowe. Potrzebujemy lepszych projektów unijnych, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb transportowych. Projekty powinny być bardziej ustrukturyzowane tak aby przyciągały finansowanie publiczne i prywatne. Ważna jest także selekcja projektów. Trzeba przygotować takie projekty, które doprowadzą to stworzenia sieci kluczowej. Jest opracowana szczegółowa lista projektów jeśli chodzi o transport i technologii informatyczne. Niektóre środki transportu wymagają większego finansowania publicznego niż inne. Do 80% inwestycji na świecie to roboty infrastrukturalne. Trzeba współpracować z lokalnymi społecznościami. Skoordynowanie prac obniża koszty połączenia sieci oraz podwyższa zyskowność i umożliwia rozszerzenie zakresu. Trzeba wiedzieć jaka jest obecnie dostępna infrastruktura.