Sprawozdanie J. Chatzimarkakisa w sprawie wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju w miastach i regionach, jak również w państwach członkowskich i Unii fundusze unijneNajsilniejszymi instrumentami są unijne  fundusze regionalne. Polityka rolna zmienia się, nie będziemy już bezpośrednio wspierać rolników, ale możemy wspierać innowacje. Odbywać się to może poprzez istniejący program na rzecz konkurencyjności i innowacji, oraz 7PR. Bardziej innowacyjne państwa mogą je z łatwością wykorzystać, podczas gdy państwa korzystające z niego po raz pierwszy mają pewne trudności. UE będzie konkurencyjna, jeśli pójdzie w tym kierunku. Powstają pewne klastry innowacji. Proces biurokratyczny musi zostać uproszczony. Sami musimy być aktywni, aby znalazły się osoby, które w imieniu regionu będą walczyć o środki na rozwój innowacji.

Winkler: Jest to niezwykle ważne dla naszych regionów. Fundusz Rozwoju Regionalnego i 7PR, oraz inne programy wspierające muszą zacząć współpracować. Muszą istnieć jednolite kryteria zarządzania tymi programami wsparcia. Środki muszą mieć możliwość dotarcia do sektora badań i rozwoju.

Butikofer: Niektóre innowacje potrzebują ram trochę szerszych niż region. Musimy przywoływać obraz innowacji, jako obraz trwałej i zrównoważonej gospodarki.

Ek: W wielu regionach nie ma umiejętności pozyskiwania środków, czy nawet składania o nie wniosków. Istnieje problem przekazywania wiadomości ze strony programów. Płynność środków jest słaba. UE płaci zawsze ostatnia, mali partnerzy najpierw musza, więc wyłożyć środki. Same regiony powinny stworzyć pewną strategię.

Meszaros: Być może ocena 7PR pozwoli na wyciągnięcie wniosków dla 8PR. Innowacyjność powinna przepływać do MŚP, co byłoby bardzo istotne dla impulsu na rzecz innowacyjności. Problem nie leży po stronie badań naukowych, a raczej po stronie ich wykorzystania. Najważniejsza jest synergia.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej: Aktualnie budowane są wspólne narzędzia: monitoring regionalny, klastry innowacyjności, współpraca między regionami. Musza one zostać dopasowane do nowej strategii 2020.