Instrument „Łącząc Europę” cz.IV fundusze unijneM. Grosch: Listę projektów można próbować modyfikować, ale trzeba pamiętać, że chodzi również o współprace z państwami członkowskimi. Trzeba z nimi rozmawiać. Ważne jest by mówić jednym głosem, by osiągnąć dobry kompromis.

R. Zile: Budżet jest obniżony. Korytarze powinny być podtrzymane w obecnym kształcie. Unijny Fundusz Spójności musi przekazać 10% na „Łącząc Europę”. Jednocześnie trzeba zagwarantować konkurencję między projektami, żeby zwiększyć ich jakość.

S. El Khadraoui: Ważne jest finansowanie. Ale jednocześnie ważny jest wymiar jakości. Ważne by wspierać konkurencyjność. Trzeba wspierać bardzo dobre projekty. Ważna jest synergia między transportem i energią.

A. Vidal-Quadras: Finansowanie dużych inwestycji jest coraz trudniejsze, szczególnie w czasie kryzysu. Rządy obniżyły pulę środków na infrastrukturę. W związku z tym trzeba być bardziej kreatywnym, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Parlament Europejski musi odgrywać kluczową rolę.

V. Ford: Likwidacja „wąskich gardeł” promuje wzrost. Szeroka sieć byłaby rozwiązaniem. Bardzo dobre są projekty dotyczące dróg morskich. Szerokie pasmo jest potrzebne również w obszarach wiejskich. To pomoże rozwinąć dwutorową gospodarkę miejską i wiejską.

P. De Grandes: Potrzebna jest infrastruktura która połączy Unię. Potrzebny jest zrównoważony podział geograficzny. Potrzebna jest synergia między różnymi sektorami.

A. F. Correia De Campos: Pomysły dotyczące energii są sprzeczne z tym co zostało założone w sprawozdaniu dotyczącym energii. Potrzebna jest spójność. Dokument dotyczący energii został przyjęty, nie może w tej chwili powstać nowa, inna opinia. Chodzi o wiarygodność.

S.-A. Tikau: Potrzebny jest równy podział geograficzny. To szczególnie ważne jeżeli chodzi o nowych członków UE, ich obecność w tych korytarzach jest mniejsza. Ważna jest opcja wyboru transportu śródlądowego. Parlament musi walczyć o instrument „Łącząc Europę”.

G. Koumoutsakos: Instrument jest niezwykle istotny. Jest tlenem dla europejskich sieci transportu. Ważna jest zarówno ilość tego tlenu, jak i jakość. Potrzebne jest większe wsparcie dla transportu wodnego. Potrzeba 10 mld. z funduszu spójności.

S. Danellis: Konieczne jest promowanie autostrad morskich. Poza tym że łączą państwa wyspiarskie, są one potrzebne również do zdefiniowania autostrad lądowych. Trzeba się przyglądnąć się kwestiom zmiany klimatu.

I. Ertug: Brakuje tematyki hałasu. Zredukowanie hałasu o 10 dB przyczynia się do polepszenia zdrowia publicznego. Koszty wzięcia hałasu pod uwagę są względnie niskie. To przyniesie oszczędności w służbie zdrowia, a przy okazji będzie bardziej akceptowalne przez obywateli.

Komisja Europejska: Ważna jest synergia. Komisja musi przeprowadzić ocenę wpływu ex ante, by podjąć decyzję. Zapisy zostały udoskonalone. Innowacja i hałas są ważne, ale może można zmiękczyć te działania. 10 mld. euro z funduszy jest brane pod uwagę przez Komisję. Inwestycje w teleinformatykę przyczyniają się do największego wzrostu. Ważna jest neutralność technologiczna, dziedzictwo kulturowe. Trzeba wspierać inwestycje w sieć szerokopasmową.
Jeżeli kryzys ma zostać przezwyciężony, należy zintegrować rynek. Chodzi o gaz, prąd, energię odnawialną itp. Współfinansowanie prowadzi do problemów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To tam są największe wyzwania jeżeli chodzi o łączność.

Sprawozdawca: A.-I. Valean: Jeżeli do dyspozycji jest 10 mld. euro, a potrzebne jest 200 mld. euro, to jest to sprzeczne z naszymi założeniami.

D. Riquet, TRAN: Trzeba walczyć politycznie o budżet. Potrzebny jest kompromis z komisją REGI.

I. Ayala Sender, TRAN: Konieczna jest jedność trzech komisji Parlamentu w walce z Radą.