Instrument „Łącząc Europę” cz.II fundusze unijneL. de Grandes Pascual: Propozycja budżetu Prezydencji Cypryjskiej jest oderwana od rzeczywistości. Ważna jest interdyscyplinarność, szczególnie w dziedzinie kolei.

B. Liberadzki: Reindustrializacja Europy jest bardzo ważna. Jeżeli budżet zostanie zmniejszony Parlament stanie się niewiarygodny. Propozycje budżetu trzeba zdecydowanie odrzucić.

A. Vidal-Quadras: Ważne jest polepszenie infrastruktury. Należy wyeliminować „wyspy” – czyli takie kraje w których istnieje bardzo duża zależność od energii z zewnątrz. Ważne jest zlikwidowanie wszystkich wąskich gardeł.

I. Ertug: Ważne jest zazębianie się wszystkich rodzajów transportu. Ważne są tzw. autostrady morskie. Trzeba się zastanowić nad kwestią hałasu. Ważny jest transport śródlądowy wodny.

J. C. Van Baalen: Poprawki są sprzeczne z porozumieniem, które zostało ustalone z Radą.

V. Prodi: Trzeba połączyć transport lotniczy z innymi gałęziami transportu. Ważna jest infrastruktura ogólno-europejska. Komunikacja satelitarna dotycząca obserwacji ziemi powinna zostać dołączona do programu. Ważne są szybkie działania, szczególnie teraz, w kryzysie.

S. A. Ticau: Należy poprawić infrastrukturę w krajach które przystąpiły do UE po 2004 roku. W tych krajach są duże zaległości, które trzeba nadrobić.

M. Gahler: Ważna jest akceptacja obywateli, dlatego kwestia hałasu jest bardzo istotna. Jeżeli transport ma zostać przeniesiony na tory – trzeba zwrócić na to uwagę.

A. F. Correia De Campos: Ważna jest spójność prawna. Ważna jest przejrzystość kryteriów.

G. Koumoutsakos: Instrument jest bardzo ważny. Budżet nie może zostać zaakceptowany w obecnym kształcie. Niweczy wszystkie wysiłki. Należy walczyć o swoje. Ważne jest wsparcie dla autostrad morskich

O. Sehnalova: Wykorzystanie Unijnych Funduszy Spójności potrzebuje dobrego kompromisu. Ważna jest możliwość korzystania z grantów.

Komisja Europejska: Propozycja Cypryjska jest zła. Nie przyczynia się do wzrostu. Ważna jest synergia, ale potrzebne są wytyczne. Poprawki dotyczące VAT-u związanego z zakupem ziemi nie dają wartości dodanej. Potrzebny jest dobry budżet. Nie można go zmniejszać. Ograniczenie budżetu spowoduje ograniczenie zakresu, który został ustalony. Jeżeli chodzi o hałas – należy go pilnować i rejestrować zmiany. Poprawki dotyczące telekomunikacji i infrastruktury są dobre. Rozwiązania które są brane pod uwagę należy promować. Ważny jest udział dużych projektów. Ważne są łącza szerokopasmowe, ale należy ustalić jakieś progi. Potrzebna jest spójność prawna. Część dobrych projektów przeprowadzi rynek, w innych projektach będzie trzeba rynkowi pomóc, będą też takie projekty w których trzeba będzie partycypować w bardzo dużym wymiarze – są to projekty nieatrakcyjne komercyjnie, handlowo.

Sprawozdawca: I. Ayala Sender : Trzeba się zająć kwestią hałasu. Ważne jest zagwarantowanie przyszłości tego projektu.

Sprawozdawca: D. Riquet : Stanowisko Rady jest nie do przyjęcia. Trzeba się zastanowić nad rozwiązaniami prawnymi.

Sprawozdawca: A-I. Valean : Na obecnym etapie ważna jest konsekwencja w działaniach.