Instrument „Łącząc Europę” cz.I fundusze unijneSprawozdawca: I. Ayala Sender : Nowa propozycja ze strony Cypryjskiej Prezydencji dotycząca finansowania jest nie do zaakceptowania. Szczególnie przy tak skromnym budżecie. Ważne by zachować go w przynajmniej obecnym kształcie. Instrument jest niezwykle ważny. Jeżeli Rada odrzuci obecny budżet, trzeba będzie zrezygnować z wielu kluczowych projektów. Może warto do projektu wprowadzić finansowanie sieci globalnej. Jest kwestia związana z Irlandią która jest wyspą i nie może np. mieć tak dobrze rozbudowanej sieci kolejowej. Jeżeli chodzi o inwestycje w tabor kolejowy, trzeba pamiętać, że to bardzo droga inwestycja, a fundusze unijne niestety są ograniczone. Jeżeli chodzi o finansowanie jest propozycja zwiększenia środków, w szczególności na lepsze projekty.

Sprawozdawca: D. Riquet : Należy koncentrować się na wartości dodanej i wzroście. Rozwój trzeba osiągnąć w poszanowaniu dla środowiska w odpowiednim tempie. Plan finansowy jest slaby i instrument wzrostu nic nam nie przynosi. Dobre jest centralne sterowanie. Kolej i autostrady mogą pomagać przy połączeniu energetycznym. Bezpieczeństwo taboru wychodzi poza zakres prawny naszych rozwiązań. Ważna jest wartość dodana i transport transgraniczny.

Fundusze unijne - Euro -  główna waluta Unii Europejskiej

Fundusze unijne – Euro – główna waluta Unii Europejskiej

Sprawozdawca: A-I. Valean : Zapotrzebowanie i finansowanie są bardzo ważne. Potrzebne jest 50 mld. euro i każde jedno euro jest ważne. Ważny jest efekt dźwigni. W sektorze energii 30% powinno być kierowane na finansowanie użyteczności publicznej. Ważny jest sektor telekomunikacyjny, czyli przede wszystkim szerokopasmowy internet. Należy uniknąć zbytniej centralizacji. To rynek ma być najważniejszy. Trzeba przemyśleć w jakim zakresie należy finansować szerokopasmowy dostęp.

G. Farm, (BUDG): Im większe cięcia w budżecie, tym trudniej o dobry budżet. Każdy będzie bronił swojego. Należy uważać na niektóre sformułowania. Ważna jest otwartość na granty i inne instrumenty finansowania. Należy unikać finansowania z Funduszu Społecznego.

A. Cancian: Ważne są innowacyjne instrumenty finansowe. Budżet w dziedzinie telekomunikacji powinien zostać utrzymany. Sieci inteligentne w zakresie energii są bardzoważne. Korytarze powinny być dobrze zarządzane i koordynowane, aby mogły sprawnie zadziałać.

M. Pirillo: Trzeba uważać by nie osłabić pozycji Parlamentu Europejskiego w rozmowach trójstronnych. Trzeba zwrócić uwagę na zmniejszenie wpływu na klimat. W strefach górskich, wiejskich inwestowanie w sieci telekomunikacyjne jest nieopłacalne.

P. De Backer: Ważne są różne warunki dla różnych rodzajów transportu. Ważny jest odpowiedni kompromis, aby wysłać jasny sygnał.

M. Cramer: Istotne, by projekty przyniosły miejsca pracy. Trzeba się zastanowić, czy tunele będą kopać ludzie, czy maszyny? Ważna jest kwestia hałasu. Walka z hałasem da oszczędności w dziedzinie zdrowia. Ważne by walczyć z nim u podstaw.

J. Foster: Instrument przyniesie wartość dodaną. Ważne jest ustalenie priorytetów finansowych. Kraje powinny się trzymać indywidualnego budżetu, ale zarządzać nie powinno się centralnie. To pomoże w efektywności. Należy unikać sytuacji w której niskie PKB w jednym kraju członkowskim zablokuje dużą inwestycję. Ważne jest zaangażowanie krajów członkowskich.

C. Turmes: Wszystkie programy dotyczące europejskiej wartości dodanej zostały obcięte. Trzeba walczyć o 40% które obiecała Prezydencja Cypryjska. Nie ma sensu skupianie się na gazie. O to zadbano w innych dokumentach. Lepiej skupić się na energii elektrycznej. Trzeba ograniczyć używanie grantów ponieważ jest to nieskuteczne. Można ich używać tylko w sytuacjach politycznych, a nie komercyjnych. Np. uniezależnienie krajów bałtyckich od Rosji. W inwestycjach komercyjnych granty trzeba ograniczyć.

P. del Castillo Vera: Brakuje koordynacji przy przygotowaniu projektu. Trzeba twardo bronić budżetu.

S. El Khadraoui: Ważne są jasne i obiektywne kryteria. Należy promować projekty dające Europie wartość dodaną. Propozycja Cypryjska jest bardzo zła.

M. Grosch: Europa podejmuje decyzje, które odbierają PE wiarygodność. Ważny jest kompromis który zadowoli obywateli.

C. Trautmann: Finansowanie wieloletnie z różnych źródeł nie jest dobrym rozwiązaniem. Mogą być problemy z inwestorami na obszarach nieciekawych komercyjnie.